Utstillingsarkiv

TEGNEKLUBBEN

Tegneklubben er et kollaborativt kunstnerprosjekt som består av Bjørn Bjarre, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Terje Nicolaisen og Martin Skauen. De møtes sporadisk for å drikke øl, spise ostepop, tegne og prate om nesten alt, unntatt det som ikke kan prates om. I løpet av disse øktene går tegningen fra lovende til dårlig, og noen ganger fra uinteressant til morsom. […]
Read More

DAVID RIOS -BORDERS, BOUNDARIES, LIMITS

Kunstgarasjen åpner utstillingsåret 2018 med en stor separatutstilling av den bergensbaserte kunstneren David Rios. Utstillingen har fått tittelen Borders, Boundaries, Limits. Kjernen i Rios kunstnerskap handler om hvordan systemer endrer tilstand og søker likevekt. Ideen som styrer utviklingen er at all informasjon kan systematiseres og at det finnes utallige metoder for å gjøre dette. Hans arbeid med systemer er basert […]
Read More

TORILL NØST -HVOR LENGE LYSER VI?

Torill Nøst er kjent for sine stemningsfulle fotografier som ofte fokuserer på de vare overgangene mellom lys og mørke. Mange av hennes verk tar utgangspunkt i en malerisk tradisjon fra Vermeer, hvor kvinner er portrettert fordypet i sin egen verden eller sitt arbeid. Andre arbeid viser frem de mer absurde aspektene ved hvordan fortidens mesterverk forbinder seg med moderne tid, […]
Read More

LINDA SOH TRENGEREID – MYLDER

Linda Soh Trengereid (f.1984) er opptatt av vårt forhold til naturen, geografiske forflytninger og sivilisasjon. Arbeidene som skal stilles ut i Kunstgarasjen tar utgangspunkt i fotomateriale hentet fra noen av de mest befolkede byene i verden og ulike urskoger. Trengereid jobber med det kontinuerlige mylderet i begge motivene: menneskemengden, som fortsetter å vokse, og den uberørte, men truede, urskogen. Arbeidene […]
Read More

GRUPPEUSTILLING: FAKULTETET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN

Vi inviterer til nok en storslagen utstilling i Kunstgarasjen, med over 30 kunstnere og designeres verk. Fakultet for kunst, musikk og design, eller den tidligere Kunst – og designhøgskolen i Bergen, er nå blitt en del av Universitetet i Bergen, og har flyttet til nye lokaler innerst i Møllendalsveien. Det nye bygget er tegnet av Snøhetta, og representerer en spennende […]
Read More

SAMLEDE VERK

Høsten 2017 åpner Kunstgarasjen sesongen med en gruppeutstilling der både kunstnere og kunstsamlere er involvert. Hva trigger noen mennesker til å begynne å samle på kunst? Hva gjør at noen kunstsamlere går inn i fortiden og velger å samle på Edvard Munch, Nikolai  Astrup eller Adolph Tiedemand, mens andre samlere orienterer seg i sin samtid og kjøper kunst som speiler […]
Read More

COLLAGE UTSTILLING

Mange kunstnere jobber med collage som en del av sin arbeidsprosess, men noen av disse arbeidene er originale kunstverk i seg selv. Noen kunstnere jobber også nesten utelukkende med collage, og samler på aviser, magasiner, lapper og billetter, fargeprøver og andre ting som en gang kan bli en del av et verk. I denne utstillingen viser vi ulike tilnærminger til […]
Read More

THERESE CHRISTENSEN- MALERIER

I mai og juni viser Kunstgarasjen i Bergen en større utstilling av maleri og tegninger av Therese Christensen (1946-2017). Hovedvekten av utstillingen vil være malerier fra 2015 og 2016, men utstillingen vil og ta for seg verk fra tidligere som fører frem til hennes siste arbeider. De siste maleriene til Therese Christensen rommer et spekter av maleriske hendelser. Visuelt danner […]
Read More

MIRJAM RAEN THOMASSEN -LYSKOMPOSISJONER

Mirjam Raen Thomassen søker å vekke betrakterens sanseapparat. Hun utforsker overgangene mellom det mer og mindre synlige og er opptatt av sanseligheten i både det håndgripelige og i det uhåndgripelige. Hennes kunstneriske praksis befatter seg med ulike materialer og uttrykk og strekker seg fra installasjoner og stedspesifikke arbeider, til tekst, lys, maleri og objekt. Utstillingen Lyskomposisjoner består av en serie […]
Read More

SARAH JOST -OÄNDLIGA FÖRSÖK

Sarah Josts utstilling «Oändliga försök» handler om kommunikasjon, og mangel på kommunikasjon. Utstillingen viser en kombinasjon av nye og eldre arbeider, blant annet installasjon, tegning og video. Jost er opptatt av temaer som minne, stillhet og kommunikasjon og arbeider hovedsakelig med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og video. Bøker -funnede og transformerte – går igjen i kunstnerskapet […]
Read More