Tilskuddsgivere

Kunstgarasjen er svært takknemlig for å motta økonomisk støtte fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Norsk Kulturråd og Sparebanken Vest.
Uten deres hjelp kunne vi ikke ha drevet galleriet vårt. Tusen takk til dere alle!