Nina Malterud

1: Brikke, leirgods, glasur, 2017

2: Der ute, leirgods, glasur, 2018

Malterud (f. 1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, keramikk, 1971-74, og har siden arbeidet som kunstner, først i Oslo, så i Bergen. Hun har også vært professor og senere rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen. 

Hun arbeider med leire og glasur, i serier av objekter som strekker seg fra bruksting til bilde. Uttrykket er prioritert framfor praktisk funksjonalitet. Gjennom flere brenninger og flere lag med glasur som reagerer med hverandre, får hvert objekt en særegen karakter.

Den manuelle og omstendelige produksjonen utnyttes systematisk til å fange opp overraskelser og utvikle disse videre for hvert enkelt arbeid. Tegningene som dannes, kan minne om mye, men intensjonen er å unnvike gjenkjennelige motiv. Formens stramme ramme gir rom for både stillferdige og mer høyrøstede signaler i flaten.

1: Værkart, leirgods, glasur, 2018

2: Kvadrat med sirkel, leirgods, glasur, 2013

3: Solar plexus, leirgods, glasur, 2018