Marianne Berg

1: Ekko, støpt betong, 2018
2: Optimistisk flyger 2, beiset tre, 2012

Marianne Berg arbeider skulpturelt og materialbasert, og veksler mellom ulike materialer som tre, epoksy, gips, betong, bronse mm. Naturen er viktig inspirasjonskilde; organiske former, former i forandring, bevegelse, lysbrytning, transparens, teksturer og farger.

Objektene er samlet i serier med ulike egenskaper; organiske eller geometriske former som utvikler eller formerer seg, påvirkes av hverandre og danner nye sammenstillinger. Gjennomgangstema for objektene dreier rundt bevegelse, rytme, forskyvning og balanse. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen.

1: Ekko, tre og bronse, 2018
2: Hylla, kryssfiner og pigment, 2016
3: Uten tittel, sammenlimt kryssfiner, 2015