Kari Aasen

Trophy blue, modellert leire, 2018

Utstilling Still life, porselen og leire, 2019

Kari Aasen er utdannet med hovedfag fra kunsthøgskolen i Bergen. Hun har hatt en hel rekke utstillinger i inn og utland, mottatt stipender og priser, er innkjøpt til museer og samlinger.

Kari Aasens kunstprosjekter handler ofte om det sykliske og prosessuelle, om tid og forgjengelighet. Fokus er på rytme, bearbeiding og transformasjon fra natur til kultur. Møte mellom objekt og rom, stedsspesifikke installasjoner der materiale og mengde er avgjørende for helheten. Hun arbeider med keramiske objekter der spor av tid, nærvær, fysisk erfaring og gjentagende handling mellom hånd og materiale gir et organisk, direkte og rått uttrykk.

1: Detalj fra Hå gamle prestegard, porselen og organisk materiale, 2019
2: Detalj fra utstillingen Still life på Hå gamle prestegard, porselen og organisk materiale, 2019