Jane Sverdrupsen

1: Selvportrett med hans ansiktstrekk, digitalt fotografi  91 x 112 cm.

2
Tables / Tabeller, Readymades fra 1977, Variable komposisjoner.

Jane Sverdrupsen (f. Karmøy, 1979) er billedkunstner og freelance-kurator bosatt i Bergen. Hun har sin bachelorgrad og mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), med avgangsår 2010 og 2013. De siste seks årene har hun arbeidet i ulike faglige og administrative stillinger ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen / Fakultet for kunst, musikk og design (UiB).

Hun sitter i Kunstgarasjens styre og Kunstnerisk Råd, samt som vara i styret for Performance Art Bergen og BKFH. Sverdrupsen har stilt ut i Norge, England, Tyskland, USA, Portugal, Island og Australia. Hun arbeider med et bredt spekter av medier som installasjon, skulptur, fotografi, tegning og lyd. Hun arbeider med stedsspesifikk og stedsrelatert kunst som ofte problematiserer naturvitenskapelig forsknings virkemidler og metoder.

1: Deciduous maxillary central incisor sample (Forgive me), Skulptur med tannemalje 31x24x24 cm.

2: Proveniens, Stedsspesifikk skulptur med lyd. 21 min. Loop.