Grethe Unstad

1: Underliggende turkis, kaseintempera på bomullslerret, 2018
2
: Transparens I (overlappende-turkis), kaseintempera på linlerret, 2018

Grethe Unstad har sin kunstutdanning fra Kunstskolen i Kabelvåg 1983-85 og Vestlandets Kunstakademi 1992. Hun bor og arbeider i Bergen.

Grethe Unstad jobber med maleri, hvor det er fargen som ligger til grunn for maleriske undersøkelser. Hun utforsker fargens relativitet og at hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til. Fargens lyskraft og koloritt står sentralt i hennes arbeider. Fargeflatene fungerer i et samspill hvor de veksler mellom å bevege seg i rom/flate og understøtter hverandres funksjon. I det ligger det et formalt grep, hvor det blir undersøkelser av fargeplan og fargens uendelige foranderlighet som er den bærende gestalten. Parallelt med abstrakte fargeflater jobber hun også med små stilleben av hverdagsobjekter og utsnitt av rom. 

I tillegg til egen kunstnerisk praksis, har Unstad vært en del av den faste undervisningsstaben ved Kunstskolen i Bergen (KiB) hvor hun og også har vært rektor fra 2005-10 og 2013-15. I 2015 mottok hun Statens 10-årige arbeidsstipend.

1: Ekko – fra utstilling på Tag-Team Studio, eggoljetempera på linlerret, 2015
2: Fra utstilling Galleri lille Kabelvåg 2017, eggoljetempera på linlerret, 2017
3: Frokostserie I – X (10 stk, 24 x 30 cm), eggoljetempera på bomullslerret, 2017