Brit Bøhme

Uten tittel (Fra utstillingen “Fragments of Silence”) – 195 x 195 cm, Pva på lerret, 2018

1: The Silent Place – Diptyk, 50 x 75 x 2, Pva på lerret, foto, 2018
2: Fra utstillingen “Fragments of Silence, Galleri Langegården 2018, Pva på lerret, 2018

Bøhme arbeider med abstrakt maleri, gjerne i kombinasjon med foto og installasjon i rom. I sin tilnærming til bildene inntar hun såvel et lokalt utgangspunkt som en global tolkning/tilnærming. Hun liker det ufordrende i å la det nære i bildene få møte impulser fra andre kulturer og la uttrykkene vokse sammen og utvikle seg.

Arbeidsreiser er sentralt i Bøhmes arbeid, bl.a. utenlandsopphold av lengre og kortere varighet. Hun er opptatt av maleriets kompleksitet og problematikk, og ønsker at bildene skal åpne for refleksjon og tanker. Rom og balanse i bildene og å aktivisere billedrommet er viktig i Bøhmes kunst. Hun jobber med en struktur som muliggjør spontanitet og som åpner for en intim opplevelse, samtidig som den opprinnelige stramheten i komposisjonen ivaretas.

1: Uten tittel (fra utstillingen “Fragments of silence”)  – 155 X 160 CM, Pva på lerret, 2018
2: Uten tittel (fra utstillingen “Fragments of silence”) – 155 X 160 CM, Pva på lerret, 2018