Aud Bækkelund

Hverdagens logikk, installasjon, 2019

I en materiell assosiasjonsverden knyttet til sansing og minner, benytter Bækkelund ofte funnede materialer, gjenbruk og hverdagsobjekter. Titlene kan tilføre arbeidene noe ekstra, gjerne en ambivalens som kan bli en viktig del av helheten. Hun arbeider hovedsakelig med installasjon, tekstil og skulpturelle objekt.

Aud Bækkelund er fra Hedmark, men etter hovedfag ved Kunsthøgskolen i Bergen (1989) har hun bodd i Norheimsund i Hardanger. Bækkelund har en omfattende utstillingsaktivitet og har hatt separatutstillinger i Kunstnerforbundet, Ram galleri og Soft galleri i Oslo, og i gallerier i Stavanger, Trondheim og Bergen. Hun har også deltatt på Høstutstillingen og i en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland.

1: Referansesystem for praksis, installasjon, 2019
2: Ferd, tekstil installasjon, 2019
3: Sesongmessige vandringer (utsnitt), installasjon, 2019
4: Sesongmessige vandringer (utsnitt, hele arbeidet består av 11 deler), installasjon, 2019