Astrid Drageset

Nattseiler, treskulptur malt med eggtempera, 2018

1: Aften, eggtempera på linlerret, 2018
2: Yamadori (serie), eggtempera på linlerret og tre, 2018

Astrid Drageset sine arbeid bærer preg av sterk håndverkstradisjon, formal og kompositorisk selvstendighet og en nyansert fargeholdning. Dette uttrykkes ved at hun arbeider i den eldgamle teknikken eggtempera. På samme måte som håndverkere i middelalderen tar hun selv hånd om alle deler av prosessen forut for selve  malingen: preparering av linlerret og blanding av egg, linolje og fargepulver.

I arbeidet med selve maleriet er Drageset spesielt opptatt av de muligheter denne teknikken gjør for gjennomskinnelighet og farger som beholder sin kvalitet, men at de samtidig endrer seg rent optisk under ulike lysomgivelser.

Uten tittel 4.stk, eggtempera på linlerret, 2018