Anne-Sophie Blytt

1: U.T. (150×100), tempera på linlerret, 2017
2: U.T.  (200×145), tempera på linlerret, 2017

Anne-Sophie Blytt er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi 1977-82. Hun har først og fremst arbeidet til separatutstillinger, i tillegg til utsmykkingsoppdrag (Hydro, Statoil, Statsbygg m fl.) Tidligere arbeidet hun  med stofflighet og med “mixed media” før hun gikk over til rent maleri;  abstrakt, prosessorienter maleri. Hun arbeider ofte serielt og i store formater med vekt på farge, materielle og immaterielle egenskaper. Blytt jobber mye med eggtempera, og maleriene er flateorienterte, uten et narrativt innhold.

Blytt var tilknyttet Galleri JMS i Oslo en ti-års-tid, senere Galleri Langegården, Bergen. Ellers har hun stilt ut på galleri 1/HKS, Kunstnerforbundet, Visningsrommet USF, Kunstforeningene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand m fl. Er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Helse-og sos. dept. og Statoil Samling, ellers til private samlinger som Enskilda Banken og Johan Stenersen Samling.

U.T.  (200×200), tempera på linlerret, 2017

1: U.T. (290×290), tempera på linlerret, 2014
2: U.T. (40×435), tempera på linlerret, 2017