Informasjon til våre medlemmer

Kunstgarasjen er en ideell stiftelse og medlemsorganisasjon som eies og drives av våre 120 medlemmer, alle kunstnere. Kunstgarasjen arbeider for å øke bruk og omsetning av kunst i Vestland og for å styrke kunstnernes inntektsgrunnlag.

Gjennom våre utstillinger fremmer vi medlemmenes kunst og selger deres verk for dem hele året . Vi viser også verk av kunstnere som ikke er medlemmer av Kunstgarasjen, og disse utstillingene blir til gjennom invitasjon, eller utvalgt fra nasjonale utlysinger.

Utstillingsplass i Kunstgarasjen

Hver høst har Kunstgarasjen en Open Call der kunstnere kan søke på utstillinger i to av våre saler: Midtre og Innerste sal. Det er fem utstillingsperioder hvor vi viser ti utstillinger, altså to parallelle utstillinger i Midterste og Innerste Sal. Søknadsfristen legges ut på våre nettsider og sosiale medier.

Vi tar imot søknader både til separatutstillinger og til samarbeidsprosjekter.

Søknaden må bestå av prosjektbeskrivelse, maks to A4-sider, CV og 5 bilder. Prosjektbeskrivelsen må inneholde et kort artist statement, en konkret beskrivelse av hva utstillingen vil inneholde og tema for utstillingen.

Alle dokumentene sendes i én pdf-fil til: soknad@kunstgarasjen.no

Kunstgarasjen tilbyr et kunstnerhonorar på kr. 7500 for hver utstilling. Vi har ikke mulighet til å tilby produksjonsstøtte. Kunstgarasjen har store lyse lokaler med store vindusflater, og lokalene egner seg godt til å vise 2-D verk og gulv-basert kunst.

Hvem behandler søknadene

Søknadene behandles av vårt kunstfaglige råd. Rådet består av to kunstnere fra styret til Kunstgarasjen, to andre medlemmer av Kunstgarasjen og daglig leder for Kunstgarasjen.

Kunstfaglig råd 2019-2021

  • Karina Presttun (kunstner)
  • Tom Kosmo (kunstner)
  • Heidi Jaeger (daglig leder)
  • Arne Ingvaldsen (kunstner)
  • Åse Ljones (kunstner)

 Opptak av medlemmer i Kunstgarasjen

Vi tar opp et begrenset antall medlemmer i året men vi har foreløpig ikke nye utlysinger om medlemskap i Kunstgarasjen. Søknadsskjema for opptak av nye medlemmer vil legges ut på denne siden på et senere tidspunkt.

For å bli tatt opp som medlem må du være aktiv billedkunstner med ditt hovedvirke i Vestland Fylkeskommune, og ha en høyere utdanning innen billedkunst eller tilsvarende kunstnerisk praksis.

Medlemskap i Kunstgarasjen kan søkes av aktive profesjonelle billedkunstnere med base i Vestland. I vurderingen legges det vekt på utdanning og aktivitet. Vi vektlegger:

  • Fullført fagutdanning med master eller diplom innen billedkunst/samtidskunst/kunst eller kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master.
  • Kunstnerisk aktivitet gjennom de siste fem år innen utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå, samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender, priser og medlemskap i Norske billedkunstnere (NBK) og/eller Unge Kunstneres Samfund (UKS)