PER FORMO – UNDULATOR

Per Formo arbeider med maleri, veggmaleri og digitale trykk i det man kan kalle en ‘geometrisk-systematisk’ tradisjon. Siden 1995 har hans arbeidsmetode vært å først utvikle et begrenset formrepertoar, en fast prosedyre eller en geometrisk struktur som danner de formale rammene for et prosjekt. Deretter bruker han mye tid på å utforske ulike måter de gitte komponentene eller reglene kan brukes på til å lage bilder som han finner interessante. Det vil ofte si et visuelt uttrykk som både er presist definert og flertydig, både strengt regelbasert og dynamisk.

Til utstillingen i Kunstgarasjen vil Formo vise eksempler på hvordan en og samme geometriske konstruksjon kan gi resultater som er ganske ulike. Det aktuelle prosjektet har tittelen “Undulator” og har som utgangspunkt en geometrisk konstruksjon som kunstneren ‘oppfant’ i 2001. Konstruksjonen består av fire identiske bølgende rutenett som ligger over hverandre med en fast forskyvning slik at de danner en visuell kanon, et firestemt visuelt forløp hvor de samme formene gjentar seg i flere retninger samtidig. Bildene viser ulike strukturer – ofte to oppå hverandre i samme bilde – som synliggjøres med klare farger og lysere og mørkere nyanser.