INGA S. SØREIDE: DET BRER SEG

Vi i Kunstgarasjen er svært glade over å presentere Inga S. Søreides utstilling «Det brer seg» i galleriets Innerste Sal. Inga S. Søreides arbeider balanserer mellom det familiære og ukjente, natur og kultur. Gjennom skulptur, installasjoner eller maleri lager hun ambivalente bilder eller scenarioer. Søreides formspråk veksler mellom surrealisme og figurasjon, der kjente objekter blir satt sammen med mer åpne former og element. Virkeligheten blir snudd opp ned, og bildene åpner for refleksjoner og tanker rundt menneskelige tilstander og vilkår. Søreide ønsker å finne nye meninger eller betydninger i motsetninger og ytterkanter gjennom sammenstillinger av ulike ting. Dette kommer til uttrykk i et billedlandskap som kan ta opp både metafysiske, surrealistiske, psykologiske og situasjonsbetingende tema.

Utstillingstittelen ”Alt brer seg” viser til noe som er i vekst, i en bevegelse. Ordene kan fungere som et bakteppe på motivene, med en refleksiv sirkel, der ting strekker seg fra en start og utover. Innfallsvinkelen er ting som er i utvikling og endring, lik evolusjon og evolusjonspsykologi.

Utgangspunktet er ofte deler av menneskekroppen, der Inga s. Søreide nytter håndverksmessige prosesser med modellering og støping. Av og til kobles også disse delene sammen med andre former og objekter. Det intuitive og underbevisste får spille en stor rolle i praksisen. Maleriene har motivkrets med elementer fra landskap og skulpturer.  Landskapene er hentet fra minner, der fortid og nåtid møtes. Ulike lag og deler settes sammen til komposisjoner og motiv.

Inga S. Søreide har tidligere hatt utstillinger på bla. Galleri GAD (Oslo), Örebro Kunsthall, Galleri 21(Malmö), Visningsrommet USF, og hun har deltatt på gruppeutstillinger som Høstutstillingen, i Kunstnerforbundet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Forumbox (Helsinki) m.fl.  I 2020 deltar hun på Vestlandsutstillingen (kommer til Kunstgarsjen 15. okt).

Inga er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Kunsthochschule Berlin- Weissensee og Statens kunstakademi i Oslo.