ARVID PETTERSEN -BIOTOP

Kunstgarasjen er svært stolt over å presentere Arvid Pettersens utstilling «Biotop». Arvid Pettersen er en av Bergens viktigste og mest etablerte billedkunstnere. Hans karriere er mangslungen og spenner over maleriske og skulpturelle uttrykksformer, utstillinger i utallige land og mange kontinenter. Hans arbeider er innkjøpt av bl.a Nasjonalmuseet, Museet for Samtidskunst, Astrup Fearnley Collection og flere internasjonale samlinger.

Arvid Pettersen var ansatt som professor og rektor ved Statens Kunstakademi i Oslo i mange år, men har nå bodd i Bergen det siste tiåret. I Kunstgarasjen viser han en utstilling satt sammen av nye malerier og store collager som kretser omkring en sentral bronseskulptur fra 2003.

Om den nye utstillingen ”Biotop” i Kunstgarasjen, sier Pettersen selv:

”Når jeg nå velger å kalle min utstilling i Kunstgarasjen for «Biotop» – så er det for å understreke – etter 50 års arbeid som billedkunstner – at de utvalgte arbeidene er representative for min verden og min forståelse av verden. Ordet «Biotop»  –  betyr rett og slett levested. Et habitat eller økosystem gjensidig tilpasset de organismene som finner seg til rette i disse gitte omgivelsene.

En sentral faktor i utstillingen er en bronseskulptur jeg fikk støpt i Kina i 2003 hvor der er påmontert en glasskule fylt med sjøvann. Glasskulen er en garnkule jeg fant på stranden i 1973.
Jeg velger å tro at mikroorganismer eller bakterier fremdeles lever i denne hermetiske verdenen jeg nå har observert i snart 45 år.”

Arvid Pettersens arbeider kjennetegnes ved hans særegne kunstnerisk frihet, og vi gleder oss til å vise resultatene av hans utforskninger av det kunstneriske levested.