ANNE KNUTSDATTER WILLE

HUND:

Anne K. Wille arbeider med maleri, tegning, objekter og installasjon. Uttrykksformen spenner fra det figurative til det abstrakte, og fra små intime formater til store romlige arbeider.

Til denne utstillingen har hun arbeidet med hunder som utgangspunkt. Hun har tatt for seg historiene til hunder som har gjort, eller gjør et arbeid eller innsats for mennesker. Hun har satt deres historier opp mot andre, anonyme gatehunders historier. Hun arbeider med hunder som tema fordi de står oss mennesker nær og fordi de er så lærevillige og kan brukes i vår tjeneste på mange måter. Hun setter fokus på vår behandling av disse dyrene og setter deres livsvilkår opp mot hverandres, og i noen tilfeller til sin families historie:

«Da jeg var liten fortalte mormor meg om sin onkel som reiste til Amerika og siden aldri ga livstegn fra seg. Moren hans ga aldri opp håpet om å få se sønnen sin igjen, og hver gang Amerika-båten kom til Bergen, gikk hun ned til kaien for å se om han kom. Da hun ble for gammel og syk til å gå, bar de andre sønnene henne ned til kaien. Denne historien har jeg koblet til hunden Hachiko som møtte opp på jernbanestasjonen hver dag i ti år for å vente på at eieren skulle komme hjem fra arbeidet med toget. Men eieren hadde dødd på arbeid og kom aldri hjem.»

Anne K. Wille viser en serie med blyantportretter og en serie med malerier av noen av disse hundene.