Om våre kunstnere

Kunstgarasjen er en medlemsorganisasjon som representerer 120
profesjonelle billedkunstnere som har sitt virke i Bergen og Vestland. Alle kunstnerne
våre har høyere kunstutdanning, de har sitt hovedvirke som aktive
billedkunstnere og bor i fylket.

Vi har medlemmer fra mange land og representerer de fleste kontinenter. Våre kunstnere er både nyetablerte og kunstnere med lang profesjonell fartstid. De fleste har visninger både lokalt og internasjonalt. I medlemsmassen finnes det ulike generasjoner og ulike uttrykk som også appellerer til ulike publikumsgrupper.

Medlemmene våre representer det store mangfoldet av visuell kunst som skapes lokalt. I Kunstgarasjen kan publikum møte et unikt spenn av kunstneriske uttrykk, både i utstillingene og i vårt magasin. Magasinet vårt fornyes med jevne mellomrom for å synliggjøre den kunstneriske bredden som våre lokale kunstnere skaper og som vi er så stolte av.

Hva det innebærer å være medlem

Kunstgarasjen er en ideell stiftelse som arbeider for
å øke bruk og omsetning av kunst i Vestland, samt styrke kunstnernes
inntektsgrunnlag. Medlemmer har krav på å bli formidlet av Kunstgarasjen, både
på digitale plattformer og fysisk i våre lokaler gjennom utstillinger. Medlemmene
vår blir invitert til kunstnerpresentasjoner, panelsamtaler, og andre
samfunnsaktuelle dialoger, gjerne mellom ulike faglige miljøer og
aldersgrupper. Kunstnerne i regionen
setter stor pris på Kunstgarasjen både som visningssted og galleri.

Hvordan velger vi ut våre medlemmer

Medlemskap
i Kunstgarasjen kan søkes av aktive profesjonelle billedkunstnere med base i
Vestland. Det kreves høyere utdanning innen billedkunst (mastergrad
eller tilsvarende utdanning i kunst) eller tilsvarende
kunstnerisk praksis. I vurderingen legges det vekt på utdanning og aktivitet
gjennom de siste fem år innen utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå,
samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, priser m.m. Søknadene behandles av et Kunstfaglig
råd.

Hvem stiller ut i Kunstgarasjen

Vi
har nasjonale utlysninger der både våre medlemmer og andre kunstnere kan søke
om utstillingsplass. 2/3 av det årlige programmet representeres av Kunstgarasjens
egne medlemmer. Vi får over 100 søknader om utstillingsplass av meget høy
kvalitet i løpet av året.

Kunstgarasjens medlemmer (i alfabetisk orden, etter fornavn):

Agnes Nedregård, Amelia Bjørnsen, Andreas Dyrdal, Anette Friedrich Johannessen, Anja Ulset, Ann Kristin Aanonsen, Anne Knutsdatter Wille, Anne Sæland, Anne Tveit Knutsen, Anne-Britt Lerøy, Anne-Sophie Blytt, Annette Kierulf, Anngjerd Rustand, Arild Våge Berge, Arne Bakke, Arne Ingvaldsen, Arne Rygg, Arvid Pettersen, Astrid Dragset, Astrid Mc Garrighan, Astrid Sleire, Aud Bækkelund, Aurora Solberg, Birgit Eide, Bjørg Taranger, Bjørn Kolbjørnsen, Bo Magnus, Bodil Friele, Bodil Røvik-Larsen, Borghild Rudjord Unneland, Brit Bøhme, Carl Martin Hansen, Caroline Kierulf, , Christine Hoem, Daniela Ramos Arias, David Augusto Rios Alomia, Elisabeth Rydland Nilssen, Elke Karnik, Elly Prestegård, Eva Britt Rasmussen, Eva Kun, Gabriel Johann Kvendseth, Gitte Sætre, Grethe Unstad, Hanneline Visnes, Harald Erling Tørresen, Hedvig Sønstabø Thorkildsen, Heidi Bjørgan, Helene Nordseth, Hilde Kjønniksen, Hilde Skjeggestad, Hoegee Kirsti Kosmo Van, Håkon Holm-Olsen, Inga Solsvik Søreide, Inger-Johanne Brautaset, Inger-Marit Saastad, Ingrid Berven, Ingrid Aarset, Jan Henning Larsen, Jane Sverdrupsen, Jannecke Knutsen Heien, Jeremy Welch, John Audun Hauge, Judy Sirks Vevle, Julie Lillelien Porter, Kamilla Sajet Mathisen, Kari Dyrdal
Kari Hjertholm, Kari Merete Paulsen, Kari Aasen, Karina Herteig, Karina Presttun, Kay Arne Kirkebø, Kiyoshi Yamamoto Farias, Klara Sofie Ludvigsen, Kristina Aas, Kurt Johannessen, Kwestan Jamal, Lars Staffan Evjen, Lillian Presthus, Lin Wang, Linda Soh Trengereid, Line Hvoslef, Lisa Him-Jensen, Lisbeth Sjøvoll, Magnar Sigmund Moen, Manuel Portioli, Marianne Moe, Marianne Berg, Marianne Morild, Marta Nerhus, Mia Öquist, Mikkel Wettre, Nina Grieg, Nina Malterud, Nora Nora Adwan, Pauliina Pollanen, Ragnhild Ohma, Reinhard Haverkamp, Rita Marhaug, Rolf Monsen, Ruben Eikebø, Samuel Brzeski, Sarah Jost, Signe Halle, Silje Ensby, Silje Heggren, Silje Solvi, Simone Hooymans, Sissel Blystad, Solvor Holan, Susanna Kajermo Törner, Suvi Tuulikki Nieminen, Svein Rønning, Sveinung Unneland, Synneva Heradstvedt, Tom Kosmo, Tone Saastad, Torgim Wahl Sund, Torill Nøst, Trine Hovden, Trine Lise Nedreaas, Trudi Jaeger, Vibeke Rød Kjøde, Vigdis Hareide, Vilde Salhus Røed, Wim van den Toorn, Æsa Bjork Thorsteinsdottir, Øyvind Johnsen, Øyvind Pål Farstad, Aage Langhelle, Åse Ljones, Åsil Bøthun, Åsne Eldøy.