Ansatte og styre

ANSATTE I KUNSTGARASJEN:

Timeansatte/ekstrahjelp montering, arrangement og vakthold: Maria Sølvberg, Maria Sleire, Ingrid Røen, Freya Coursey, Fergus Tibbs, Torleif Bay, Tim Ekberg, Kristen Marie Keegan, Reece Whitehead

STYRESAMMESETNING FRA MAI 2019

Styreleder: Marianne Ryan, mob.: 982 60 285, e-mail: mry@frydenbo.no

Styremedlemmer:

  • Kari Aasen (kunstner)
  • Tom Kosmo (kunstner)
  • Silje Heggren (kunstner)
  • Karina Nøkleby Presttun (kunstner)
  • Knut Espelid (ekstern)
  • Arne Magnar Rygg (varamedlem)