Ansatte og styremedlemmer

Ansatte og styremedlemmer

Daglig leder: Heidi Jaeger
Markedsutvikler: Magdeli Bjørgo Fosse
Utstillingskoordinator: Marianne Morild

Styret 2017:
Marianne Ryan (Styreleder)
Mia Øquist
Jannecke Knutsen Heien
Gabriel Johann Kvendseth
Jane Sverdrupsen
Ragnhild Smørås

Vara:
Arne Rygg
Kay Arne Kirkebø

I 2016 var Ruth Moen ansatt som prosjektleder, og styret for 2016 besto av:
Marianne Ryan (styreleder), Kurt Johannesen (nestleder), Marianne Morild, Mia Øquist, Ragnhild Smørås, Jannecke Heien, Arne Rygg (vara), Kay Arne Kirkebø (vara).

Valgkomite:
Håkon Holm-Olsen
Grethe Unstad
Jørgen Blitzner

2015

Interimsstyret for 2015 besto av:
Marianne Ryan (styreleder), Arne Rygg (nestleder), Kari Øritsland, Kurt Johannessen, Mia Øquist, Marianne Morild, Jannecke Heien (vara) og Hilde Skjeggestad (vara).

Valgkomite:
Håkon Holm-Olsen
Grethe Unstad
Jørgen Blitzner

2014

Interimsstyret for 2014 besto av:
Hilde Skjeggestad (styreleder), Arne Rygg, Kari Øritsland, Rita Marhaug, Håkon Holm-Olsen, Marianne Morild, Jannecke Heien (vara) og Rachel Elice Huglen (vara).

Valgkomite:
Håkon Holm-Olsen
Grethe Unstad
Jørgen Blitzner

Vedtektene kan lastes ned her.