Gitte Sætre

Gitte Sætre er en aktiv aktør på den vestnorske kunstscenen. Både som gallerist, produsent, kurator, igangsetter og kunstner. Hun evner å skape faglig debatt og offentlig diskusjon også utenfor kunstfeltet. Eks. Den mobile debatt arenaen Luftskipet og video-performance rekken Woman Cleaning. Hun samarbeider gjennom en rekke prosjekt og konstellasjoner over kortere og lenger tidsrom. Disse har en dialogisk forankret kunstforståelse der den enkelte kunstneren ikke skaper verk ut fra sitt kunstnersubjekt, men i samhandling med verden. Denne erkjennelsen førte til at Sætre forlot maleripraksisen sin i 2007 og orienterte seg mot det sosiale, performative og relasjonelle.