Brit Bøhme

Brit Bøhme er billedkunstner som bor og arbeider i Bergen. Arbeidene hennes er i hovedsak abstrakt maleri. I den senere tid har hun også trukket inn foto, gjerne i kombinasjon med maleri. I arbeidene fokuserer hun på linjer, nettverk, strukturer, farger og flater i spenningsforhold til hverandre, gjerne i serier. Brit Bøhme er opptatt av maleriets kompleksitet og problematikk og ønsker at det skal åpne for refleksjon og tanker. I sin tilnærming til bildene inntar hun såvel et lokalt utgangspunkt som en global tolkning / tilnærming. Hun liker det utfordrende i å la det nære i bildene få møte impulser fra andre kulturer og la uttrykkene vokse seg sammen og utvikle seg.