Bjørg Taranger

TARANGER er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (98) og L’Ecole Regionale des Beaux Art de Nantes (97). Hun arbeider i hovedsak med video- og fotobaserte installasjoner. TARANGERS prosjekter kan karakteriseres som et «tidspass», med base i kunstnerens rolle som både betrakter og deltager – en pågående etterforskning av motstridende elementer av estetikk og etikk i det urbane livet. Historier om skiftende retninger, endringer og forskyvninger i tid – som kan gi både sanne og forvrengte inntrykk av virkeligheten. Hennes arbeider er utstilt nasjonalt og internasjonalt. Utover egen praksis er Taranger også medlem i videogruppen DOPPLER, og en av grunnleggerne av B-OPEN og KUNSTJOURNALEN B-POST.