Arne Bakke

Arne Bakke er billedkunster utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen med mastergraden i kunst (2006). Hovedfokuset i den kunstneriske praksisen har gjennom flere år vært fargens relativitet og de fysiologiske virkningen som oppstår i møte mellom farger. Gjennom tidligere arbeid med skulptur har fokuset vært formale problemstillinger og forsøk på å gå i dialog med maleriet. I dag behandler arbeidene hovedsakelig formale problemstillinger i installasjon, skulptur og maleri med utgangspunkt i fotografier fra konfliktområder og krigshandlinger. Fokuset ligger i å behandle de formale problemstillingene som verden består av (Farge, format, komposisjon, kontraster, osv) fremfor å skildre et direkte innhold.