Anne-Sophie Blytt

Blytt er billedkunstner og arbeider med maleri. Hun har en lang praksis som kunstner og en rekke utstillinger og innkjøp bak seg, og som maler forvalter hun en håndverkskvalitet av format. Blytt arbeider med abstrakte motiver, med tempera på linlerret, ofte serielt og i forholdsvis store formater. Fargen er det meningsbærende element og bringer stofflighet til geometriske former. Tid, tanke og ro ligger bak Blytts kunst.