Opus XVI: Magnar Moen

Opus XVI: Magnar Moen

I Kunstgarasjens satelittutstilling på kulturhotellet Opus XVI, presenterer vi nye verk av Magnar Moen. Magnar Moen f. 1942, arbeider med tegning der kull, grafitt og sot kombineres. I denne blandingen utprøves egenskapene som bor i disse materialene. Tilfeldigheter i tegneprosessen gir erfaringer og visuelle opplevelser. Det kan handle om linjespill og rom, samspill mellom mørke og lys og overganger mellom masser som bygges opp og oppløses. Tegningene får etterhvert en egen vilje som hele tiden er på vei mot et nytt stadium.

Han skriver selv:
«Tegning handler om det grunnleggende ved tilværelsen; handling og sansning. Min oppmerksomhet under arbeidet er hele tiden rettet mot synliggjøring og tilblivelse.Det avgjørende blir møtet med strekens hendelser på papirflaten, og å la seg påvirke av dette møtet som betydningsfulle begivenheter.
Jeg tiltrekkes av kull som materiale. Kullets gjennomsiktighet, fleksibilitet og homogene farge gjør tegning til et direkte språk som krever oppmerksomhet og tilstedeværelse. Persepsjoner gripes i sin uskyldstilstand før de fordreies av tankens bearbeidelser. Slik blir tegneprosessen avlesbar og intensiteten i hendelsesforløpets detaljer bevares. Jeg vil at tegingene skal være steder åpne for subjektive tolkninger der både det lystbetonte og katastrofepregete kan ha plass.»

Arbeidene er til salgs, kontakt resepsjonen v/ Opus XVI eller Kunstgarasjen:
Heidi Jaeger -95756659/ postmaster@kunstgarasjen.no

Program

VIEW ALL

Lysverket: Lars Staffan Evjen

Kunstgarasjen har gleden av å presentere Lars Staffan Evjen (f. 1945) på…

Line S. Hvoslef: Lydlandskap

Utstillingsperiode 21.mai-23. juni Kunstgarasjen er stolte og glade over å kunne invitere…