Hovedutstilling: Katharina Barbosa Blad

«Just Another Word for Nothing Left to Lose» av Katharina Barbosa Blad åpner 15. Februar kl.19.

«Spørsmål: Hvordan flykter du fra realiteten i fengselet?
Svar: Jeg lukker øynene, leser, ber, tar dop, gråter, følger strenge rutiner, jeg har vår kjærlighet, jeg drømmer at jeg flyr, tar antidepressiva, vasker og rydder, komponerer sanger, ler og får andre til å le, jeg har barnet mitt, jeg har prøvd alt, men ingenting hjelper.»

Tekstil, video, fotografi, lyd, broderi, vev, skrift: Alt kretser rundt livene til en rekke kvinnelige innsatte i fengsler i Norge og i Spania, Alle verkene er et resultat av frivillig arbeid i fengsler i Norge og i Spania. Flere av verkene er lagd i direkte dialog med de kvinnelige innsatte.

Velkommen!

Bjørg Taranger: Det Hvite Toget

DET HVITE TOGET – Bjørg Taranger, Kunstgarasjen i Bergen 11.01- 03.02 2019
Videoene projiseres på vinduene dag og natt.

Allerede på vei til Kunstgarasjen vil publikum få et møte med kunsten gjennom store vindusprojeksjoner. Videoinstallasjonen på vinduene vil fremtrede gradvis etterhvert som mørket faller på og vises hele natten. Her tar Taranger utgangspunkt i stedets karakter og omgivelser. Kunstgarasjens store vindusflater mot byen, omgivelsene med søppelstasjon, gravplass, landingsplattform for helikopter, sykehus, tog/bybanestasjoner m.m. reflekteres i utstillingens visuelle karakter.

I tillegg til stedets karakter er det Susan Sontags bok Å betrakte andres lidelse som danner bakgrunn for prosjektet, som videre førte Taranger til Kaja Schjerven Mollerins bok – I denne verden: « En bok om Susan Sontags tenkning rundt forholdet mellom estetikk og etikk. Det er også en bok om hvordan moralspørsmål, for oss alle, er innvevd i hverdagslivet, om hva vi tillegger verdi, om den dype erkjennelsesprosessen det er å vite hva man føler, forstå hvor man ser fra, for å kunne åpne seg for verden.»

Denne erkjennelsesprosessen er prosjektets kjerne.

Taranger retter videre blikket mot vår felles historie, dagens situasjon og framtid,- spesielt i Europa, og stiller spørsmål om ansvar for våre medmennesker. Hvem tar ansvar? Angår det oss?
Videoverket DET HVITE TOGET, refereres til De Hvite Bussene, – krig og flyktningestrømmer. Menneskers rett til å si sin mening er truet. Menneskers rett til å ha et trygt hjem, et sted å bo. Menneskers rett til å reise fritt. Det andre videoverket, ARTIKKEL 19, reflekterer både protest og overvåkning. Installasjonen med 30 Feltsenger komplementerer videoverkene og bygger oppunder mulige situasjoner for krisehjelp; – de gir et fysisk hvilested som indikerer både omsorg , hjelp og håp… Antallet senger refererer til Menneskerettighetserklæringens 30 punkt.

Taranger er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (98) og L’Ecole Regionale des Beaux Art de Nantes (97). Hun arbeider i hovedsak med video- og fotobaserte installasjoner. Tarangerprosjekter kan karakteriseres som et «tidspass», med base i kunstnerens rolle som både betrakter og deltager – en pågående etterforskning av motstridende elementer av estetikk og etikk i det urbane livet. Hennes arbeider er utstilt nasjonalt og internasjonalt. Utover egen praksis er Taranger også medlem i videogruppen Doppler, og en av grunnleggerne av B-OPEN og Kunstjournalen B-Post.

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune, BEK og Sivilforsvaret.

Hestvold & Fenn

Utstillingsperiode: 23.nov-21.des.
UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER: Onsdag – søndag 12-17

«På slutten av 80-tallet, etter at det heftige maleriet hadde dominert kunstfeltet fullstendig i godt og vel ti år, var ville fakter og spontane gester blitt ufarbare veier for oss som fortsatt ville male. Men var det mer å hente i modernismens flatemaleri?»

Dette spørsmålet ligger som klangbunn for både Fenns og Hestvolds maleriske praksis. Vi er glade for å kunne vise disse to ulike tilnærmingene til landskapsmaleriet her i Kunstgarasjen.

Stemningslandskap og abstrakt maleri er ikke uforenelig i Harald Fenns kunst. Arbeidene trer frem som lysskimrende naturfremstillinger bak en grid av abstrakte, vertikale linjer og skaper en optisk, romlig virkning av ulike sjikt.
Bruken av sprøytepistol skaper en glatt overflate uten spor av penselsstrøk. Maskeringsteip bidrar til de presist malte vertikale stripene. Arbeidene fremstår som abstrakte med et glimt inn til landskapskategorien; naturmotiver som finnes som et diffust spill mellom lys og skygge, som en truende bakgrunn, bak Fenns ordnede systemer av linjer.

I Thomas Hestvolds arbeider er den tradisjonelle slagmarken for maleriet, rektangelet, erstattet med organiske former som griper inn i, eller legger seg inntil hverandre. Ved å unngå rektangelet, understreker arbeidene seg selv som objekt eller kropp. Maleriene består av to eller flere elementer, der hvert element har en bunnfarge, og et sett linjer i en annen farge, påført med pensel.
Formene i arbeidene er hentet fra egne naturfotografier og fra kunsthistorien.

Mens romantikerne forsøkte å gjenoppdage en tapt Gud i en uendelig natur, forsøker kanskje Hestvold å fastholde muligheten for å få tilfredsstilt et taktilt begjær ved å knytte arbeidene opp til en stadig mer truet natur.

Hovedutstilling:Unn Fahlstrøm

Unn Fahlstrøms bakgrunn som videokunstner ligger til grunn for hennes nye arbeider i tekstil. I kunstgarasjen viser hun trådbaserte arbeider på oppspent lerret. Trådene er strukket horisontalt fra den ene siden av lerretet til den andre og dekker nesten hele billedflaten med rette linjer i millimeters avstand mellom hverandre. Noen av trådene fortsetter uavbrutt, mens andre brytes av enkelte sting som tilsammen tegner vertikale linjer og flater i de reduserte komposisjonene.

Fahlstrøms arbeid med tekstiler oppstod som et svar på hvordan å kunne bearbeide analoge videobilder utenfor video. Hun fant paralleller mellom videostrukturene, de horisontale linjene som videobildet er bygget opp av og tråden. Tekstilmediet gjorde det mulig å jobbe detaljert med videostrukturene i store formater. Arbeidene er refleksjoner over såkalt immaterielle medier og hvordan å forholde seg til dem. De er konstruksjoner som åpner opp for en annen forståelse av prosessen som ligger bak billedproduksjonen.

Hovedutstilling: «Kretsløp» av Reinhard Haverkamp

«KRETSLØP» av Reinhard Haverkamp
Åpning Fredag 21. sept. Kl.19
Utstillingsperiode 21.sept – 14. okt.

Kunstgarasjen er glade for å kunne presentere en spennende ny utstilling med den kjente Bergensbaserte skulptøren Reinhard Haverkamp. Haverkamp er født i Tyskland og har bodd de siste 18 år i Bergen. Han er kjent for en rekke offentlige utsmykkingsoppdrag og har en internasjonal praksis.

I Kunstgarasjens hovedrom vil Haverkamp vise en stor skulptur i kryssfiner, som balanserer på kanten av det materialet kan tåle. I tillegg viser han mindre skulpturer i stål, og en vind-skulptur utenfor Kunstgarasjen.

Haverkamps skulpturer befinner seg hele tiden i et spenningsfelt mellom materialets egenskaper og det formen tillater materialet å gjøre. Han jobber med problemstillinger omkring balanse og likevekt, og hvordan formgivningen kan utnytte materialet. Tittelen «Kretsløp» viser til denne dialogen mellom form og materiale.

Hovedutstilling: A-Project #5 av Eivind Reierstad

Kunstgarasjen gleder seg til å åpne høstsesongen FREDAG 17. august kl.19, med separatutstilling av billedkunstner Eivind Reierstad! Reierstad er mest kjent under kunstnernavnet Ane Lan, og har hatt store utstillinger i inn- og utland.
I utstillingen «A-project #5»i Kunstgarasjen vises en serie tegninger, materialbilder og broderi. Arbeidene er en slags meditasjoner over et lengre studieopphold i Brasil, hvor Reierstad undersøkte den lokale religionen Candomblé og dens mangslungne røtter i Afrika og i den brasilianske urbefolkningen. Sentralt i utøvelsen av religionen er bruken av medisinske planter i ritualer og ved sykdom. Importerte arter og tradisjonelle urter fra Atlanterhavsregnskogen danner et medisinsk leksikon og et kosmologisk system. I Candomblé tror man at plantens sjel, blod og medisinske egenskaper ble skapt som et bilde, eller idé av gudene før de ble realisert på jorden. Gjennom danseritualer kan man få tilgang til gudenes bilder og ideer for slik å «se» plantenes blod og de «kjemiske komponentene» i hver enkelt art.
Reierstad har produsert vakre botaniske tegninger og smykker laget av frø, som han bærer på sin nakne kropp. Gjennom disse arbeidene søker Reierstad å tilnærme seg urtemedisin som utgangspunkt for å forholde seg til eller forstå sin egen kropp i forhold til naturen og dens krefter.
Denne re-orienteringen mot naturen, og opplevelsen av egen kropp i naturen, representerer en ny global trend, som også baserer seg på Rudolf Steiners tanker om økologi og kosmologi, om hvordan menneskets sjel er forbundet med planteriket.
Utstillingen står fra 17. aug. t.o.m. 09.sept. Åpent torsdag 12-18, fre-søn 12-16.

Hovedutstilling:Bjørn Hegardt

TIRSDAG 15.MAI – 10.juni

I utstillingen “Matters of Gravity” viser Bjørn Hegardt en rekke nye verk der han forbinder levitasjon, geometriske former og arkitektur med tegning og installasjon.

I dagens IT-samfunn med en overflod av informasjon og inntrykk, er den store utfordringen å finne et fokus, å gå dypere. I meditasjon fokuserer man på en ting, f.eks, pusten. I utstillingen Matters of Gravity prøver Hegardt å finne et fokus – uttrykket er redusert, holdt i svart/hvitt, med en sterk grafisk strek og klare geometriske former på papir og som objekt. De strikte formene kontrasterer til den mer organiske måten å fylle flatene med tusj. Tegningene inneholder også mer figurative element; ofte med utgangspunkt i et billedarkiv Hegardt har bygget opp over flere år, som han bruker aktivt i arbeidsprosessen. Arkivet består av egne bilder og funnet materiale. Med sampling fra arkivet setter Hegardt sammen nye former og transformerer arkitektur og gjenstander.

Med de svevende objektene spiller Hegardt på spirituelle og religiøse aspekter der levitasjon har en rolle, men også på vitenskapelige og kulturelle vinklinger. Før romalderen var vektløshet et nærmest mytisk fenomen, med religiøse, magiske, spirituelle og parapsykologiske kjennemerker. Den tibetanske munken Milarepa (1052-1135) ble kjent for å levitere gjennom meditasjon, og ofte er levitasjon et tilbakevendende tema i religiøse sammenheng. Fortsatt er fascinasjonen rundt fenomenet stort, men nå finnes teknikk som gjør levitasjon mulig på forskjellige måter; gjennom magnetisme eller akustisk levitasjon der lydbølger får objekter til å sveve.

Bjørn Hegardt har hatt en rekke separatutstillinger i Norge på bl.a. Kunstnerforbundet, Tegnerforbundet, Østfold kunstsenter, Kunstplass, RAKE, F15 m.fl. Han har i tillegg deltatt flere ganger på Tegnebiennalen og Høstutstillingen, publisert tegninger i flere bøker som Vitamin D (Phaidon), laget flere store veggtegninger som kunstneriske utsmykkinger på bl.a. Nesodden kommunesenter og skole. I tillegg er han aktiv internasjonalt med både separat og gruppeutstillinger i blant annet Berlin, Paris, New York, Bosnia, Warszawa og Roma i de siste årene. Hegardt er også redaktør og grunnlegger av det internasjonale magasinet Fukt for tegning, som også presenteres på utstillingen.

Hovedutstilling: Tegneklubben

Tegneklubben er et kollaborativt kunstnerprosjekt som består av Bjørn Bjarre, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Terje Nicolaisen og Martin Skauen. De møtes sporadisk for å drikke øl, spise ostepop, tegne og prate om nesten alt, unntatt det som ikke kan prates om. I løpet av disse øktene går tegningen fra lovende til dårlig, og noen ganger fra uinteressant til morsom.

Av alle de tusener av tegninger klubben har produsert, er der noen de faktisk liker! Tegneklubben visker aldri bort en linje, de signerer aldri en tegning og de snakker aldri om Tegneklubben. Deres mål som kunstnere er å kjempe mot kunstbyråkratiets makt og instrumetaliseringen av mening, og de jobber hardt for å myke opp skillene mellom tegning og tegneverktøyet. Sammen lengter de mot en slags ufullstendighet som bare kan oppnås ved å samle endeløse mengder papir.

Noen av deres mest populære emner inkluderer språkets makt, meta-kunstverden kommentarer, det sublime, dårlig maleri, erotikk og den ubehagelige kroppen, fargefelt-psykose, dysfunksjonelle møbler, portretter av gnomer og ideer for urealiserbare offentlige kunstprosjekt.

Utstillingen åpner fredag 6. april kl.19, velkommen!

LÅNT LANDSKAP – Kelly/Marhaug/Ojalvo

Hovedutstilling 16.feb -18.mars
”Hengende over autovernet og utstrakt langs veien befinner det seg to kvinnekropper. De er både underliggjørende fremmedelementer i landskapet og i merkelig harmoni med sine omgivelser. Etter å ha studert bildet en stund kan en for eksempel oppdage en visuell likhet mellom den snirklete tatoveringen på kvinnens rygg og de snø-flekkede fjelltoppene i bakgrunnen. Den utstrakte kroppen langs veibanen antar noen av de samme bølgende formasjonene som fjellet i det fjerne. I første omgang kan bildene gi assosiasjoner til åstedsfotografier. Men kroppene oppleves ikke som livløse, de befinner seg resolutt og aktivt i omgivelsene, ofte som estetiske, andre ganger som gestiske og komiske elementer i landskapet.” Slik innleder Christine Hansen (KMD) sin tekst til utstillingen.

I denne utstillingen får vi presentert resultatet av fem års utforskning av møter mellom kropp, handling og landskap i tre ulike land. Prosjektet er et samarbeid mellom Marhaug (NO) Kelly (UK) og Ojalvo (USA) og finner sted i Norge, Storbitannia og USA. Her engasjerer kunstnerne seg i en utveksling med landskapet, hvor kropp blir landskap og landskap blir kropp – og de setter spor hos hverandre, slik at begge blir ubestemte og foranderlige.

I utstillingen i Kunstgarasjen får vi se de visuelle, håndfaste sporene etter disse handlingene i landskapet. Publikum møter tapeter som omskaper veggene til landskap, store inkjet-print samt en portfolio med 10 bilder fra prosjektet «Lånt landskap» i en vakker håndlaget eske.

Kunstnerne dreier tankene våre mot en rekke problemstillinger som oppstår i møtet med ulike landskap; motorveiens kontrast til landskapet omkring, hvordan kobberminer forandrer landskap, hvordan tiden former og omskaper skoger og kystlinje, og hvordan vann spiller en større og større politisk rolle i de store ørkenområdene bl.a. i USA.

David Rios: Borders, Boundaries, Limits

Separatutstilling i Kunstgarasjen, 12.01.2018 til 04.02.2018

Kunstgarasjen åpner utstillingsåret 2018 med en stor separatutstilling av den bergensbaserte kunstneren David Rios. Utstillingen har fått tittelen Borders, Boundaries, Limits. Kjernen i Rios kunstnerskap handler om hvordan systemer endrer tilstand og søker likevekt. Ideen som styrer utviklingen er at all informasjon kan systematiseres og at det finnes utallige metoder for å gjøre dette. Hans arbeid med systemer er basert i en interesse for systemenes overgang fra en tilstand til en annen.

Til denne utstillingen arbeider Rios bl.a. med installasjon og grafikk, og gjennom disse mediene fokuserer utstillingsprosjektet på ytterkanter og grenser. Her er forskyvning og forflytting i fokus. I Kunstgarasjen vil David gjøre en stedsspesifikk installasjon, et fotografisk eksperiment hvor han framkaller et slags topografisk fotografi av et landskap, men i tre dimensjoner. Lyset som brukes til framkallingen kommer fra et laservater, som ved små forskyvinger omkring en akse kaster lys over to skulpturer av fjell.

Minimale forskyvninger kan skape gjennomgripende forandringer og nye grenser. Per definisjon er en grense ytterkanten av systemet den er en del av. En grense er den fjerneste bestanddelen av en helhet. Et annet av verkene i utstillingen er en skulptur som symboliserer et punkt som kalles utilgjengelighetspunkt – et punkt på land som er lengst borte fra havet, eller et punkt i havet som er lengst borte fra noe land. Grenser markerer begynnelsen og slutten og er grunnen til at vi kan differensiere mellom systemer. Ytterkantene er alltid i kontakt med det ytre og kreftene som beveger seg der og derfor svært dynamiske friksjonspunkter. Dette gjelder alt fra landegrenser til cellemembraner. Utstillingen vil vise både to – og tredimensjonale objekter, men kan også forstås som en helhet, nesten som et kart eller en topografi.

David A. Rios (f. 1983) er en Bergensbasert kunstner. Rios har en bachelor i fotografi og en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2009).
Rios har deltatt i flere utstillinger i innland og utland. Blant annet ved Spriten Kunsthall, Visningsrommet USF, Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Lyd Galleriet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, NordArt 2015 ( Tyskland ), SANDWICH ( Japan), Shetland Arts (Skottland), UCA Canterbury
(England), Kunstkraftwerk Leipzig ( Tyskland )