Grafikkdager

I samarbeid med Trykkeriet Bergen arrangerer vi Grafikkdager i Kunstgarasjen denne siste helgen i april. Grafikk er et fint utgangspunkt for deg som kjøper kunst for første gang, eller som en flott gave til konfirmasjon, dåp, bryllup eller store dager. Vi hjelper deg gjennom mangfoldet av teknikker, priser og uttrykk.
Velkommen til en fest for øyet denne helgen!

Hovedutstilling: Tegneklubben

Tegneklubben er et kollaborativt kunstnerprosjekt som består av Bjørn Bjarre, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Terje Nicolaisen og Martin Skauen. De møtes sporadisk for å drikke øl, spise ostepop, tegne og prate om nesten alt, unntatt det som ikke kan prates om. I løpet av disse øktene går tegningen fra lovende til dårlig, og noen ganger fra uinteressant til morsom.

Av alle de tusener av tegninger klubben har produsert, er der noen de faktisk liker! Tegneklubben visker aldri bort en linje, de signerer aldri en tegning og de snakker aldri om Tegneklubben. Deres mål som kunstnere er å kjempe mot kunstbyråkratiets makt og instrumetaliseringen av mening, og de jobber hardt for å myke opp skillene mellom tegning og tegneverktøyet. Sammen lengter de mot en slags ufullstendighet som bare kan oppnås ved å samle endeløse mengder papir.

Noen av deres mest populære emner inkluderer språkets makt, meta-kunstverden kommentarer, det sublime, dårlig maleri, erotikk og den ubehagelige kroppen, fargefelt-psykose, dysfunksjonelle møbler, portretter av gnomer og ideer for urealiserbare offentlige kunstprosjekt.

Utstillingen åpner fredag 6. april kl.19, velkommen!

Kurt Johannessen /Gunnar Danbolt

I samband med lanseringa av ei ny bok om Kurt Johannessen sitt kunstnarskap, viser me verk av Kurt Johannessen i Hanskerommet. Utstillinga vil vere open frå 6.april.
Me ynskjer velkomen til ei samtale mellom Gunnar Danbolt og Kurt Johannessen Onsdag 25. april kl 19:00 i Kunstgarasjen. Gunnar Danbolt har skrive ei lengre tekst i boka «Kurt Johannessen 2007 -2017». Boka presenterer mange av Kurt Johannessen sine performancer dei siste 11 åra.
Performancene er framførde over heile verda. I boka presenterast dei kronologisk,
og viser med dette dei kunstnarlege reisa gjennom desse åra.

I tillegg er det eit interjuv av Helga-Marie Nordby i boka. Den nye boka om Kurt Johannessen er på 408 sider, rikt illustrert og med norsk/engelsk tekst.

RGB av Jeremy Welsh og Michael Duch

«3 Rom #1: RGB»
I forbindelse med BOREALIS, festivalen for samtidsmusikk, viser vi verket «3 Rom #1:RGB».
Dette er et video arbeid basert på en audiovisuell konsert fremført i desember 2016 av Michael Francis Duch (kontrabass) og Jeremy Welsh (video). Stykket var ett av tre presentert i konserten «3 Rom» på Galleri KiT, Trondheim, der Michael Duch, Kim Myhr og Ingar Zach spilte improvisert musikk i video installasjoner av Welsh.

Visningen på Kunstgarasjen er en installasjon basert på materialene brukt i konserten sammen med dokumentasjon av Michael Duch sin performance. En annen versjon av verket ble presentert på konferansen «Sounding Out The Space» på Dublin Institute of Technology i november 2017. Duch og Welsh har initiert et kunstnerisk forskningsprosjekt «Det Umulige Rom», mellom institutt for musikk og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Prosjektet vil utforske ulike type virkelig og virtuell rom for audiovisuelle konserter med både improvisert og selvkomponert musikk, og komposisjoner av andre komponister, deriblant John Cage. I desember 2017 ble John Cage-stykket «Ryoanji» på Kunsthall Trondheim fremført som et samarbeid mellom Michael Francis Duch (kontrabass), Sigurd Saue (lyd design) og Jeremy Welsh (Live video projection med iPad).

Gruppeutstilling: Kropp og landskap

I tilknytning til hovedutstillingen viser Kunstgarasjen en gruppeutstilling, hvor tre kunstnere viser arbeider som på ulikt vis kan knyttes til tema Kropp og Landskap.
Øyvind Johnsen viser filmen Med Ryggen mot Solen og to store fotografier, Hedvig Thorkildsen viser fotografiske arbeider som nesten blir skulpturelle, og Torgrim Wahl Sund viser grafikk hvor motivene smuldrer og viskes ut. Velkommen til en spennende utstilling!
Utstillingen åpner 16.feb og ender 18. mars.

LÅNT LANDSKAP – Kelly/Marhaug/Ojalvo

Hovedutstilling 16.feb -18.mars
”Hengende over autovernet og utstrakt langs veien befinner det seg to kvinnekropper. De er både underliggjørende fremmedelementer i landskapet og i merkelig harmoni med sine omgivelser. Etter å ha studert bildet en stund kan en for eksempel oppdage en visuell likhet mellom den snirklete tatoveringen på kvinnens rygg og de snø-flekkede fjelltoppene i bakgrunnen. Den utstrakte kroppen langs veibanen antar noen av de samme bølgende formasjonene som fjellet i det fjerne. I første omgang kan bildene gi assosiasjoner til åstedsfotografier. Men kroppene oppleves ikke som livløse, de befinner seg resolutt og aktivt i omgivelsene, ofte som estetiske, andre ganger som gestiske og komiske elementer i landskapet.” Slik innleder Christine Hansen (KMD) sin tekst til utstillingen.

I denne utstillingen får vi presentert resultatet av fem års utforskning av møter mellom kropp, handling og landskap i tre ulike land. Prosjektet er et samarbeid mellom Marhaug (NO) Kelly (UK) og Ojalvo (USA) og finner sted i Norge, Storbitannia og USA. Her engasjerer kunstnerne seg i en utveksling med landskapet, hvor kropp blir landskap og landskap blir kropp – og de setter spor hos hverandre, slik at begge blir ubestemte og foranderlige.

I utstillingen i Kunstgarasjen får vi se de visuelle, håndfaste sporene etter disse handlingene i landskapet. Publikum møter tapeter som omskaper veggene til landskap, store inkjet-print samt en portfolio med 10 bilder fra prosjektet «Lånt landskap» i en vakker håndlaget eske.

Kunstnerne dreier tankene våre mot en rekke problemstillinger som oppstår i møtet med ulike landskap; motorveiens kontrast til landskapet omkring, hvordan kobberminer forandrer landskap, hvordan tiden former og omskaper skoger og kystlinje, og hvordan vann spiller en større og større politisk rolle i de store ørkenområdene bl.a. i USA.

David Rios: Borders, Boundaries, Limits

Separatutstilling i Kunstgarasjen, 12.01.2018 til 04.02.2018

Kunstgarasjen åpner utstillingsåret 2018 med en stor separatutstilling av den bergensbaserte kunstneren David Rios. Utstillingen har fått tittelen Borders, Boundaries, Limits. Kjernen i Rios kunstnerskap handler om hvordan systemer endrer tilstand og søker likevekt. Ideen som styrer utviklingen er at all informasjon kan systematiseres og at det finnes utallige metoder for å gjøre dette. Hans arbeid med systemer er basert i en interesse for systemenes overgang fra en tilstand til en annen.

Til denne utstillingen arbeider Rios bl.a. med installasjon og grafikk, og gjennom disse mediene fokuserer utstillingsprosjektet på ytterkanter og grenser. Her er forskyvning og forflytting i fokus. I Kunstgarasjen vil David gjøre en stedsspesifikk installasjon, et fotografisk eksperiment hvor han framkaller et slags topografisk fotografi av et landskap, men i tre dimensjoner. Lyset som brukes til framkallingen kommer fra et laservater, som ved små forskyvinger omkring en akse kaster lys over to skulpturer av fjell.

Minimale forskyvninger kan skape gjennomgripende forandringer og nye grenser. Per definisjon er en grense ytterkanten av systemet den er en del av. En grense er den fjerneste bestanddelen av en helhet. Et annet av verkene i utstillingen er en skulptur som symboliserer et punkt som kalles utilgjengelighetspunkt – et punkt på land som er lengst borte fra havet, eller et punkt i havet som er lengst borte fra noe land. Grenser markerer begynnelsen og slutten og er grunnen til at vi kan differensiere mellom systemer. Ytterkantene er alltid i kontakt med det ytre og kreftene som beveger seg der og derfor svært dynamiske friksjonspunkter. Dette gjelder alt fra landegrenser til cellemembraner. Utstillingen vil vise både to – og tredimensjonale objekter, men kan også forstås som en helhet, nesten som et kart eller en topografi.

David A. Rios (f. 1983) er en Bergensbasert kunstner. Rios har en bachelor i fotografi og en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2009).
Rios har deltatt i flere utstillinger i innland og utland. Blant annet ved Spriten Kunsthall, Visningsrommet USF, Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Lyd Galleriet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, NordArt 2015 ( Tyskland ), SANDWICH ( Japan), Shetland Arts (Skottland), UCA Canterbury
(England), Kunstkraftwerk Leipzig ( Tyskland )

Medlemsutstilling: Cecilia Jonsson/Inger Johanne Brautaset

Cecilia Jonsson
Prospecting: A Geological Survey of Greys, 2017

Prospecting: A Geological Survey of Greys er et tverrfaglig kunstprosjekt som benytter geologiske metoder for å utvinne, analysere og kategorisere mineralprøver. Fra en 170 meter dyp leteboring på Prestefjellet ved Kirkenes i Nord-Norge, har sylindere av steinmasse blitt hentet ut fra det 2,5 milliarder år gamle grunnfjellet, under letingen etter grunnfjellets nyanser av gråtoner.

Steinprøvene av metamorf gneiss ble så fraktet til Norges Geologiske Undersøkelses laboratorium i Trondheim, hvor Cecilia Jonsson foretok en rekke analyser og mikroskopi av steinen. Resultatet av hennes utforskning er et møte mellom biologi og historie, og retter seg mot forskjellene mellom objektive forskningsmetoder og personlige erfaringer.

Prosjektet er støttet av The Dark Ecology project, Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune. Prosjektet ble utført i samarbeid med Hilde Mehti og Sonic Arts, NGU, LKV og Arctic Drilling.

Inger Johanne Brautaset
Brautaset har i en årrekke besøkt Midtøsten og hentet materiale til sine arbeider derfra. Arbeidene hun viser i Kunstgarasjen er en del av en pågående serie malerier og tegninger/broderier som tar Syria som utgangspunkt. Bildene forholder seg til den smertelige prosessen hvor strukturer i by og samfunn bygges, rives, gjenoppbygges. Bildene forteller om en palimpsest av selve byens materie. Disse lagene danner i Brautasets arbeid en slags arkeologi eller et slags vertikalt historiemaleri hvor man dykker ned i byggmassen.