Opus XVI: Rolf Monsen

ROLF MONSEN

Kunstgarasjen presenter et utvalg malerier av Rolf Monsen i lobbyen ved Hotel Opus XVI. Han sier selv om sitt arbeid: «Maleriene er estetisk intuitiv. De handler om et kaos som blir mindre kaos når de blir studert»

Maleriene er produsert i perioden 2015 til 2017.

Monsen (f.1946) er utdannet gullsmed, og arbeidet fra 1963 til 1985 som gullsmed og designer. Han har også utdannelse fra Kunst- og Håndverkskolen i København (1969-71) og fra Vestlandske kunstakademi (1985-1991). Som billedkunstner har han siden 1983 hatt over 20 separatutstillinger, samt bidratt til en rekke gruppeutstillinger. Han har mottatt en rekke stipender og hatt styreverv i Bergens Kunstforening, Vestlandets Kunstakademi og Bildende kunstneres forening Hordaland.

«Jeg vil ikke låse folks opplevelse av hva de ser. Alle mennesker har forskjellig bakgrunn for å se det de ser, og de opplever nye ting etterhvert som de ser» – Rolf Monsen

Alle maleriene er for salg. Er du interessert? Ta kontakt med personalet ved Opus XVI eller skriv til postmaster@kunstgarasjen.no for mer informasjon.

SALONGEN: Royal format

Kunstgaver er unike og varer gjerne hele livet.
I Salongen, selger vi kunst rett fra veggen. Du kan velge mellom et fint utvalg av kunstverk av lokale kunstnere med stor variasjon i motiv og teknikker. Det mindre formatet (ca. 20x25cm, Royal format) egner seg fint til julegaver.
Velkommen innom!

Kunstnere:
Jan Henning Larsen,Inger Johanne Brautaset,Anne Sofie Blytt, Trine Hovden, Sissel Blystad, Torill Nøst, Åse Ljones, Brit Bøhme, Solvor Holan, Synneva Heradstveit, Kari Hjertholm, Astrid Drageset, Astrid McGarrigan, Vigdis Hareide, Torild Stray, Aage Langhelle

LYSVERKET: Ragnhild Ohma

Kunstgarasjen presenter utstillingen «En fremmed ved mitt bord» av Ragnhild Ohma.
Verkene til utstillingen ble valgt ut med tanke på den fysiske konteksten de vises i, restauranten Lysverket. Motivene kretser rundt ulike «spisesituasjoner», hvilket gjør at betrakteren og de avbildete personene befinner seg i lignende situasjoner. Det dannes på denne måten en videreførelse av motivene ut i rommet, slik at en nær relasjon mellom bildet og betrakter kan oppstå.

Alle verkene er for salg. Er du interessert ? Ta kontakt med personalet ved Lysverket eller skriv til postmaster@kunstgarasjen.no for mer informasjon.

Ragnhild Ohma har sin utdannelse fra Oslo, Bergen og Helsinki, og fullførte sin Master i Kunst i 2008. Ohma arbeider med maleri og tegning som tar utgangspunkt i amatørfotografier av mennesker i forskjellige situasjoner.

KUNSTGARASJEN: Svein Rønning – Riding Fences

Svein Rønning – Riding Fences åpner på Kunstgarasjen den 22.november Kl. 18:00

Utstillingen er delvis retrospektiv med malerier og fotobaserte arbeider fra år 2000 frem til i dag, med hovedvekt på de siste tre årene.

Svein Rønnings arbeid er lekent i rommet mellom foto, fotografiaktige malerier og helt abstrakte arbeider. Maleriene og fotografiene viser variasjoner av den samme tematikken; ornamentering og strukturer som er uttrykk for hans fascinasjon for banaliteter, møte mellom høy- og lavkultur og tilfeldigheter.

Rønning (f. 1946) har sin utdannelse fra grafisk linje ved Bergen Kunsthåndverkskole, og fra Kunstakademiet i Warszawa hvor han studerte maleri. Helt siden 1970 har han hatt en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland og har i tillegg utført en rekke utsmykningsoppdrag, både i Bergen og andre steder i Norge. Han har også arbeidet med undervisning, blant annet som professor ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Utstillingen vises frem til 20. desember 2019.

Vestlandsutstillingen 2019

Vestlandsutstillingen 2019 – Vi er stedene opnar på Kunstgarasjen den 10.oktober Kl. 19:00

Me ønskjer velkomen til ei utstilling med kunstverk laga av 35 kunstnarar som på ulike vis er tilknytt Vestlandet. Dei har laga kunst her, vakse opp, levd og tileigna seg andre sterke band til landsdelen.

Presentasjonen tek form av ei gruppeutstilling og stadspesifikke verk til kvar visningsstad, samt ein publikasjon som både stiller ut kunstverk og inneheld ein lengre tekst om Vestlandet anno 2019 – det siste året med landsdelen slik me kjenner den i dag. Forfattar og kurator er Marte Danielsen Jølbo frå Stavanger.

«Det siste året har jeg tenkt mye på steder, på hva som konstituerer et sted, men også hva som gjør at de nye stedene man gjennom livet flytter til etterhvert føles som et hjem. Hva innebærer det å føle seg hjemme i et landskap?»

– Marte Danielsen Jølbo i Vi er stedene

Gjennom dei tre utstillingsspora opnar Jølbo for spørsmål som knyttar kunsten til stad og materialitet, stadshistorie, tilhøyrsle, litteratur og politikk. Utstillinga gjev døme både på korleis kunsten kan være ein stad for tenking og diskusjon rundt aktuelle samfunnsspørsmål så vel som personlege estetiske erfaringar og refleksjon.

Anne-Sophie Blytt

I Kunstgarasjens Innerste Sal, viser vi en separatutstilling av Anne-Sophie Blytt. Hun sier selv om sitt arbeid:» Jeg arbeider med lys som fargeblanding og i forhold til rom med (store) formater og plasseringer. Kanskje er det også rett å si at jeg arbeider med fargens materielle og immaterielle egnskaper, med konkret maleri, i flaten og uten noe narrativt innhold.»

Utstillingen åpner lørdag 14.sept. kl.14.00.

Velkommen!

Kun & Ingvaldsen: Andre Rom

Kunstgarasjen ønsker velkommen til denne store utstillingen av Arne Ingvaldsen og Eva Kun. Kun og Ingvaldsen arbeider i krysningspunktet mellom arkitektur og skulptur, ofte mellom gallerirommet og det offentlige uterommet.

«Denne utstillinga er ein rominstallasjon som består av fleire skulpturelle element og teikning på vegg. Den er laga spesielt for Kunstgarasjens midtrom – rommets størrelse, form og lys. Materialet er malt tre.
Arbeidet knyter seg spesifikt til rommets bruk som kunstgalleri. Eit grunnleggande formtema blir framstilt og undersøkt som flate og som romform. Det underliggande temaet er forholdet mellom forestilling og sansbar konkretisering.»

Utstillingen vil bli åpnet av Knut Waage.

Utstillinga er støtta av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Regionale prosjektmidler, Norsk Kulturråd

OPEN CALL: For kunstnere

OPEN CALL: UTVIDET SØKNADSFRIST 30.sept.

Årlig har Kunstgarasjen en Open Call der kunstnere kan søke på utstillinger i to av våre saler: midtre sal og innerste sal.
Det er fem utstillingsperioder,hvor vi viser ti utstillinger, altså to parallelle utstillinger i hhv Midterste og Innerste Sal. Disse lyses ut fra perioden høst 2020 – sommer 2021. Vi tar imot søknader både til soloutstillinger og til samarbeidsprosjekter.
MERK:
Søknaden må bestå av prosjektbeskrivelse, maks to A4-sider, CV og 5 bilder. Prosjektbeskrivelsen må inneholde et kort artist statement, en konkret beskrivelse av hva utstillingen vil inneholde og tema for utstillingen. Alle dokumentene sendes i én pdf-fil til: postmaster@kunstgarasjen.no

Kunstgarasjen tilbyr et kunstnerhonorar på kr. 7500 for hver utstilling. Vi har ikke mulighet til å tilby produksjonsstøtte. Kunstgarasjen har store lyse lokaler med store vindusflater,og lokalene egner seg godt til å vise 2-D verk og gulv-basert kunst.

Vennligst se salkart for detaljer om rommet.

Hvordan bli medlem i Kunstgarasjen?
For å bli tatt opp som medlem må du være aktiv billedkunstner med ditt hovedvirke i Hordaland/Vestland Fylkeskommune, og ha en høyere utdanning innen billedkunst eller tilsvarende kunstnerisk praksis. Søknadene behandles av Kunstnerisk Råd. Søknadsfrist er utsatt til 30.sept.2019.
For å bli medlem i Kunstgarasjen kan du fylle ut dette skjema:

Salongutstilling:Romlighet

I Kunstgarasjens resepsjonsområde viser vi framover Salongutstillinger, som er gruppeutstillinger med Kunstgarasjens kunstnere. Utstillingene knyttes tematisk eller på annet vis til de andre utstillingene vi viser, og denne gang fokuserer vi på romlighet og arkitektur. Deltagende kunstnere er: Nina Grieg, Magnar Moen, LisBeth Sjøvoll Johansen, Vilde Salhus Røed, Astrid Drageset

Foto: Astrid Drageset

Per Adde: Liv og virke

Utstillingsperiode 16. aug. – 8.sept.
«Mannen med de levende øynene er en kombinasjon av urokråke og diplomat – en ytterst sjelden kombinasjon. Han kan gløde, men han skjeller deg ikke ut» Tone Bratteli, statssekretær 1987
Velkommen til en helt spesiell utstilling i Kunstgarasjen.

Per Adde (f. Sverige 1926 -) er kunstner og aktivist. Sammen med sin livspartner Kajsa Zetterquist har han skapt et unikt liv og virke oppe på fjellet i Saltdal i Nordland.
Kunstneren Per Addes voldsomme energi ser vi i bildene og i hans person. Fargene i maleriene stråler av lys og liv og viser hans store evne som kolorist. Maleriene er i spenningsfeltet ekspressivt, figurativt og samtidig over i abstraksjon. Bildenes kraft og tempo vitner om den energien som gir seg utslag i maleriene, men også i hans samfunnsengasjement. Kunstneren Birthe Marie Løveid sier: ‘Når man ser inn i de store fargesprakende landskapsmaleriene ser man ikke bare rein i flukt og naturen som åpner seg mot årstidene – man ser trykket fra innsiden. Det sinoberrøde sinnet, den grønnokre tryggheten, og den koboltblå sorgen. Per Adde er landskapet, maleriet er språket hans.’
I kampen om Alta-Kautokeinovassdraget (1979-1981) var Per Adde meget sentral. Utbyggingsplanene viste skarpt storsamfunnets angrep på det samiske kulturgrunnlaget. Utbygging av elva ble det, men mye mindre enn først planlagt. Og som følge av Altasaken skjedde det store sprang i rett retning for samenes rettigheter, juridisk, politisk og Sametinget ble etablert.
Etter Alta-saken kom Saltfjell-saken. I 1978 kom det konsesjonssøknad om store vasskraftutbygginger i Saltfjellet. Området er viktig for reindriften, og samene ba Per Adde være deres talsmann. I løpet av mange år hadde Per Adde utallige befaringer, møter og reiser med kartruller til myndighetene i Oslo. I 1987 ble Saltfjellet endelig vernet.
I denne utstillingen i Kunstgarasjen får vi et unik innblikk i dette omfattende arbeidet, hvor liv og virke er uløselig knyttet sammen i et engasjement for naturen og mot kreftene som truer livet i villmarken. Per Adde sier: ‘Helst vil jeg at mennesker skal møte bildene mine direkte, at ord ikke skal være nødvendige. Den uendelige variasjonen i naturens former og farger, rikdommen av liv og bevegelse, gir meg viktige impulser. Den blir en slags katalysator i mitt arbeide, der jeg prøver å formulere mine erfaringer og min livsfølelse i et bilde, med billedmessige virkemidler.’
Åpnes fredag 16. aug. kl.19.00 av tidligere miljøvernminister Rakel Surlien.