Vestlandsutstillingen 2019

Vestlandsutstillingen 2019 – Vi er stedene opnar på Kunstgarasjen den 10.oktober Kl. 19:00

Me ønskjer velkomen til ei utstilling med kunstverk laga av 35 kunstnarar som på ulike vis er tilknytt Vestlandet. Dei har laga kunst her, vakse opp, levd og tileigna seg andre sterke band til landsdelen.

Presentasjonen tek form av ei gruppeutstilling og stadspesifikke verk til kvar visningsstad, samt ein publikasjon som både stiller ut kunstverk og inneheld ein lengre tekst om Vestlandet anno 2019 – det siste året med landsdelen slik me kjenner den i dag. Forfattar og kurator er Marte Danielsen Jølbo frå Stavanger.

«Det siste året har jeg tenkt mye på steder, på hva som konstituerer et sted, men også hva som gjør at de nye stedene man gjennom livet flytter til etterhvert føles som et hjem. Hva innebærer det å føle seg hjemme i et landskap?»

– Marte Danielsen Jølbo i Vi er stedene

Gjennom dei tre utstillingsspora opnar Jølbo for spørsmål som knyttar kunsten til stad og materialitet, stadshistorie, tilhøyrsle, litteratur og politikk. Utstillinga gjev døme både på korleis kunsten kan være ein stad for tenking og diskusjon rundt aktuelle samfunnsspørsmål så vel som personlege estetiske erfaringar og refleksjon.

LEDIG STILLING – MARKEDSUTVIKLER

Kunstgarasjen er et visningssted/galleri som selger og formidler samtidskunst. Vi har for tiden 130 medlemmer, som er profesjonelle kunstnere i Bergen og Hordaland / Vestland. Kunstgarasjen formidler et bredt utvalg kunst fra profesjonelle kunstnere som jobber både lokalt og internasjonalt. Våre utstillingslokaler i Møllendalsveien 15 er de største i regionen. I tillegg til separatutstillinger og gruppeutstillinger har vi satellittutstillinger på kulturhotellet Opus XVI og på restauranten Lysverket. Vi har til enhver tid et bredt utvalg av kunst til salg for publikum og holder også en rekke ulike arrangementer og foredrag tilknyttet utstillingene.

Kunstgarasjens team består av 2 årsverk fordelt på tre faste stillinger. I tillegg leier vi inn teknikere og ekstrahjelper i forbindelse med montering/demontering av utstillinger og ved gjennomføring av utstillingsåpninger og arrangementer.

Vår markedsutvikler ønsker etter tre år å gå nye veier. Vi søker etter en ny medarbeider som har erfaring med markedsutvikling og markedsføring/salg og som ønsker å jobbe aktivt med å profilere Kunstgarasjen og fortsette oppbygging av markedet vårt.

Vi ser etter deg som har utdannelse og erfaring innen markedsføring, kommunikasjon og økonomi/administrasjon som har kjennskap til og genuin interesse for samtidskunstfeltet. Det er en fordel med godt nettverk inn mot kultur- og næringsliv lokalt og nasjonalt. Markedsutvikleren vil også få ansvar for å jobbe handlekraftig opp mot presse og andre formidlingskanaler, presentere Kunstgarasjen for nye målgrupper og følge opp vårt kundenettverk.

Rett person må trives i et til tider hektisk arbeidsmiljø med stor kontaktflate og må finne det motiverende å jobbe parallelt med forskjellige oppgaver. Eksempel på oppgaver er:

– Planlegging, gjennomføring og praktisk oppfølging av salgsrettede aktiviteter og arrangementer.
– Utvikle og gjennomføre tiltak som fremmer økt omsetning av samtidskunst
– Nettverksbygging – etablere dialog med og følge opp private bidragsytere/sponsorer, kunder og kunstnere
– Presse og annonsering

Vår nye medarbeider må arbeide selvstendig og initiativrik. Du må ha sterke relasjonsskapende egenskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig. Kunstgarasjen har et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Våre medarbeidere er veldig kompetente og motiverte, og vi håper at du, som ny markedsutvikler, vil komplettere teamet vårt med din ekspertise og dine personlige egenskaper.

Markedsutvikler rapporterer til daglig leder.
Lønn og stillingsprosent etter avtale. Tiltredelse snarest.

Søknad sendes til: Soknad@kunstgarasjen.no

Søknadsfrist: Snarest

For spørsmål knyttet til stillingen, vennligst ta kontakt med daglig leder Mayra Henriquez (tel. 99518580) eller styreleder Marianne Ryan (tel. 982 60 285)
Foto:Tendens/Tove Lise Mossestad, fra Per Addes utstilling «Liv og virke»

Anne-Sophie Blytt

I Kunstgarasjens Innerste Sal, viser vi en separatutstilling av Anne-Sophie Blytt. Hun sier selv om sitt arbeid:» Jeg arbeider med lys som fargeblanding og i forhold til rom med (store) formater og plasseringer. Kanskje er det også rett å si at jeg arbeider med fargens materielle og immaterielle egnskaper, med konkret maleri, i flaten og uten noe narrativt innhold.»

Utstillingen åpner lørdag 14.sept. kl.14.00.

Velkommen!

Kun & Ingvaldsen: Andre Rom

Kunstgarasjen ønsker velkommen til denne store utstillingen av Arne Ingvaldsen og Eva Kun. Kun og Ingvaldsen arbeider i krysningspunktet mellom arkitektur og skulptur, ofte mellom gallerirommet og det offentlige uterommet.

«Denne utstillinga er ein rominstallasjon som består av fleire skulpturelle element og teikning på vegg. Den er laga spesielt for Kunstgarasjens midtrom – rommets størrelse, form og lys. Materialet er malt tre.
Arbeidet knyter seg spesifikt til rommets bruk som kunstgalleri. Eit grunnleggande formtema blir framstilt og undersøkt som flate og som romform. Det underliggande temaet er forholdet mellom forestilling og sansbar konkretisering.»

Utstillingen vil bli åpnet av Knut Waage.

Utstillinga er støtta av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Regionale prosjektmidler, Norsk Kulturråd

OPEN CALL: For kunstnere

OPEN CALL: UTVIDET SØKNADSFRIST 30.sept.

Årlig har Kunstgarasjen en Open Call der kunstnere kan søke på utstillinger i to av våre saler: midtre sal og innerste sal.
Det er fem utstillingsperioder,hvor vi viser ti utstillinger, altså to parallelle utstillinger i hhv Midterste og Innerste Sal. Disse lyses ut fra perioden høst 2020 – sommer 2021. Vi tar imot søknader både til soloutstillinger og til samarbeidsprosjekter.
MERK:
Søknaden må bestå av prosjektbeskrivelse, maks to A4-sider, CV og 5 bilder. Prosjektbeskrivelsen må inneholde et kort artist statement, en konkret beskrivelse av hva utstillingen vil inneholde og tema for utstillingen. Alle dokumentene sendes i én pdf-fil til: postmaster@kunstgarasjen.no

Kunstgarasjen tilbyr et kunstnerhonorar på kr. 7500 for hver utstilling. Vi har ikke mulighet til å tilby produksjonsstøtte. Kunstgarasjen har store lyse lokaler med store vindusflater,og lokalene egner seg godt til å vise 2-D verk og gulv-basert kunst.

Vennligst se salkart for detaljer om rommet.

Hvordan bli medlem i Kunstgarasjen?
For å bli tatt opp som medlem må du være aktiv billedkunstner med ditt hovedvirke i Hordaland/Vestland Fylkeskommune, og ha en høyere utdanning innen billedkunst eller tilsvarende kunstnerisk praksis. Søknadene behandles av Kunstnerisk Råd. Søknadsfrist er utsatt til 30.sept.2019.
For å bli medlem i Kunstgarasjen kan du fylle ut dette skjema:

Salongutstilling:Romlighet

I Kunstgarasjens resepsjonsområde viser vi framover Salongutstillinger, som er gruppeutstillinger med Kunstgarasjens kunstnere. Utstillingene knyttes tematisk eller på annet vis til de andre utstillingene vi viser, og denne gang fokuserer vi på romlighet og arkitektur. Deltagende kunstnere er: Nina Grieg, Magnar Moen, LisBeth Sjøvoll Johansen, Vilde Salhus Røed, Astrid Drageset

Foto: Astrid Drageset

Per Adde: Liv og virke

Utstillingsperiode 16. aug. – 8.sept.
«Mannen med de levende øynene er en kombinasjon av urokråke og diplomat – en ytterst sjelden kombinasjon. Han kan gløde, men han skjeller deg ikke ut» Tone Bratteli, statssekretær 1987
Velkommen til en helt spesiell utstilling i Kunstgarasjen.

Per Adde (f. Sverige 1926 -) er kunstner og aktivist. Sammen med sin livspartner Kajsa Zetterquist har han skapt et unikt liv og virke oppe på fjellet i Saltdal i Nordland.
Kunstneren Per Addes voldsomme energi ser vi i bildene og i hans person. Fargene i maleriene stråler av lys og liv og viser hans store evne som kolorist. Maleriene er i spenningsfeltet ekspressivt, figurativt og samtidig over i abstraksjon. Bildenes kraft og tempo vitner om den energien som gir seg utslag i maleriene, men også i hans samfunnsengasjement. Kunstneren Birthe Marie Løveid sier: ‘Når man ser inn i de store fargesprakende landskapsmaleriene ser man ikke bare rein i flukt og naturen som åpner seg mot årstidene – man ser trykket fra innsiden. Det sinoberrøde sinnet, den grønnokre tryggheten, og den koboltblå sorgen. Per Adde er landskapet, maleriet er språket hans.’
I kampen om Alta-Kautokeinovassdraget (1979-1981) var Per Adde meget sentral. Utbyggingsplanene viste skarpt storsamfunnets angrep på det samiske kulturgrunnlaget. Utbygging av elva ble det, men mye mindre enn først planlagt. Og som følge av Altasaken skjedde det store sprang i rett retning for samenes rettigheter, juridisk, politisk og Sametinget ble etablert.
Etter Alta-saken kom Saltfjell-saken. I 1978 kom det konsesjonssøknad om store vasskraftutbygginger i Saltfjellet. Området er viktig for reindriften, og samene ba Per Adde være deres talsmann. I løpet av mange år hadde Per Adde utallige befaringer, møter og reiser med kartruller til myndighetene i Oslo. I 1987 ble Saltfjellet endelig vernet.
I denne utstillingen i Kunstgarasjen får vi et unik innblikk i dette omfattende arbeidet, hvor liv og virke er uløselig knyttet sammen i et engasjement for naturen og mot kreftene som truer livet i villmarken. Per Adde sier: ‘Helst vil jeg at mennesker skal møte bildene mine direkte, at ord ikke skal være nødvendige. Den uendelige variasjonen i naturens former og farger, rikdommen av liv og bevegelse, gir meg viktige impulser. Den blir en slags katalysator i mitt arbeide, der jeg prøver å formulere mine erfaringer og min livsfølelse i et bilde, med billedmessige virkemidler.’
Åpnes fredag 16. aug. kl.19.00 av tidligere miljøvernminister Rakel Surlien.

Opus XVI: Astrid McGarrighan

«Etisng er den ideelle teknikken for meg, og det er fristende å trekke paralleller mellom kobberplaten og naturens evige syklus av dekomposisjon og vekst. Metodene jeg bruker for å oppnå en følelse av intimitet, er personifisering, repetisjon, detaljerte teksturer og nyanser av farge og lys. Alle verkene er unike, siden de alle er varianter:»
Dette sier Astrid McGarrighan om sitt arbeid med akvatint, som nå kan sees i lobbyen på Hotel Opus XVI.
Forespørsler om salg rettes til postmaster@kunstgarasjen.no