Artist Books

Artist Books

Mange av Kunstgarasjens kunstnere lager også kunstbøker eller Artist Books, som det ofte kalles, som kan være unike verk eller små opplag. Kunstbøker laget av billedkunstnere tar ofte uventede former, de ligner ikke alltid på «vanlige» bøker men kan utfordre selve bokformatet. Noen er mer tradisjonelle bøker i formen, men inneholder kanskje mindre tekst, eller det kan være tekst i kombinasjon med bilder som gjør disse bøkene til noe litt utenom det vanlige. Vi har samlet et utvalg slike bøker i vår medlemsutstilling, og gleder oss til å vise bredden i dette feltet. Deltagende kunstnere er Elly Prestegård, Rita Marhaug, Kurt Johannessen, Susanna Kajermo Törner, Sarah Jost, Aage Langhelle, Sveinung Rudjord Unneland, Anne Knutsen, Kirsti van Hoegee, Elke Karnik Kolbjørnsen, Mona Tahani,Carl Martin Hansen, Vigdis Hareide, Torild Stray, Jane Sverdrupsen, Håkon Holm-Olsen, Kay Arne Kirkebø, Elisabeth Rydland Nilssen, Anne-Sophie Blytt, Lars Evjen

Program

VIEW ALL

Hovedutstilling: Tegneklubben

Tegneklubben er et kollaborativt kunstnerprosjekt som består av Bjørn Bjarre, Ulf Verner…

Kurt Johannessen /Gunnar Danbolt

I samband med lanseringa av ei ny bok om Kurt Johannessen sitt…